Offensivt budsjett på forskning og utdanning

BT har 9. oktober et oppslag knyttet til statsbudsjettet og ordningen med konverteringsstipend.