Rette det som rengt er, reise det som velt er!

Ivar Aasen-sambandet, landssamskipnaden i høgnorskrørsla, hev merkt seg at Kulturdepartementet hev sendt attende framlegget til ny læreboknormal i nynorsk.