Kraftig pollendose i helgen

Aaatsjoo! Har du pollenallergi, bør du pelle deg inn. I Hordaland ventes kraftig spredning gjennom finværshelgen.