Hvorfor nye mtb-er må prioriteres

Forsvarssjefen har gitt sin anbefaling om en fremtidig forsvarsstruktur. Anbefalingen er stort sett fulgt opp av regjeringen gjennom stortingsproposisjon 45, skriver kontreadmiral Hans Kristian Svensholt, tidligere generalinspektør for Sjøforsvaret.