Reinkvote og økonomiske motiv

Fiskebiologen Reidar Borgstrøm har den siste tiden vist rørende interesse for Hardangerviddareinen, med innlegg i mange lokalaviser rundt Vidda, skriver Erling Bjørkheim, leder i Villreinutvalget for Hardangervidda.