90 prosent får ønsket fastlege

85,3 prosent av innbyggerne i Hordaland får førstevalget i tildelingen av fastlege. I Sogn og Fjordande fikk 78,4 prosent oppfylt førstevalget.