Skolene pålagt å senke nivået

Etter Reform 94 har utdanningsdepartementet pålagt skolene å senke kravene til gode karakterer i videregående skole.