Utdanningsforbundet og private skoler

Av Bergens Tidendes oppslag den 25.11. kunne det se ut som Utdanningsforbundet tar prinsipiell avstand fra private skoler. Det er ikke riktig.