Maaseskjæret og Byantikvaren

Vi leste med interesse artikkelen om Sjøboden på Maaseskjæret i BT fredag, og har registrert Byantikvarens syn på bevaring av detaljer i forbindelse med restaureringen.