Krev omkamp i Ølen

Ei tverrpolitisk gruppe krev at det vert halde ny folkerøysting i Ølen før Stortinget avgjer om kommunen skal få skifte fylke.