Bystyret behandler Krohnegårdsaken

Anne-Grete Strøm-Erichsen reagerer på den behandlingen som Krohnegårdssaken fikk i komité for idrett, oppvekst og fritid: «Krohnegården ble stoppet altfor tidlig» sier hun til BA den 17. desember.