Fortrinn for innvandrere?

Gjennom mediene har statsminister Stoltenberg varslet om at regjeringen nå vil gi alle statlige etater pålegg om at det skal ansettes flere personer med innvandrerbakgrunn. Samtidig forsikrer statsministeren at det er «den best kvalifiserte» som skal ha jobben.