Gi barn innflytelse!

Barn må få være med å bestemme. Oppfordringen kommer fra barne- og familieminister Laila Dåvøy.