Ohnstad og Morgensol

I et leserinnlegg i BT 07.04.01 står det at Morgensol-saken er en sak som viser hva slags politikere det er som styrer denne byen, og jeg slutter meg til den uttalelsen.