Internett er fantastisk!

Internett er verdas største bibliotek. Her kan du finna uuttømelege mengder med informasjon i alle kategoriar og for alle interessefelt. Det er ei flott kjelde til nyttig og spanande informasjon.