Blokkbebyggelse i Sandviken

Må vi gå ut fra, når ett prosjekt av denne type først er godkjent og bygget, at denne slags bebyggelse med tiden vil finne sin forlengelse langs strandlinjen? Ble det her slått en bresje, spør innsenderen.