Vervingsoffiser inn på teppet

Det antatt viktigste vitnet i spionsaken mot Stein Viksveen, møter i dag til rettslig avhør i Amtsgericht Tiergarten i Berlin.