Tåke stopper nye våpen

Under denne overskriften gir BT søndag 14. januar en riktig fremstilling av at Sjøforsvarets missilsystem Hellfire er svært sårbart for snø, tåke og tett regndrev. Konsekvensen av dette bør ses i en større sammenheng.