Flere syke med Frp

De borgerlige partiene i Norge med Frp, Høyre og Venstre i spissen kommer stadig med utspill om at de ønsker å redusere sykelønnsordningen. Dette begrunnes med at sykefraværet øker, og at de ønsker å gi de rike enda mer i skattelette i stedet for å bruke så mange penger på de syke.