Kvinnefiendtlig Stoltenberg

Statsminister Jens Stoltenberg har no kome med eit forslag der han vil kvotere kvinner framfor kvalifiserte menn til leiande stillingar i staten. Kva tull er dette, om eit menneske er kvalifisert papirmessig til ein jobb, så er han kanskje ikkje skikka. Er ikkje staten sine arbeidsplassar så viktige at det er dei beste folka som bør ha dei, kan ein spørja seg.