Å huffa meg og huffa meg!

Å huffa meg og huffa meg, jeg er sint som fy. For det er bare tøys og tull i vår kjære Bergen by... Hva er det som skjer i vår alles kjære by?Studenter nektes å bo i hus fordi det er bestemt at det skal pusses opp om ett år, og sosialkontoret sender folk på gaten med beskjed at en kan gjøre som alle andre uteliggere.