Telenor-regning i fellesferien

Telenor sender ut regning med en ukes varsel i fellesferien, men tar selv ferie, unnlater å svare på henvendelse — og sender ut purrekrav.