Spøkelser ved høylys dag

Den vanligvis så sindige Olav Kobbeltveit har i en artikkel i Bergens Tidende 11. juni et angrep på regjeringens skolepolitikk som krever et svar, skriver utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.