Sosiale boliger - et offentlig ansvar

I den senere tid har pressen satt bostedsløses situasjon på dagsorden. Man har med fete avistyper hevdet at en rekke mennesker med ulike problemer tilbys uverdige boligforhold i Bergen.