Reddet fra Gullfjellet

Eit dansk ektepar gjekk seg bom fast på veg ned frå Gullfjellet onsdag kveld. I natt blei dei henta ned frå fjellet av redningsfolk.