Dalegut med sjø og fjell

Mount Hamar ligg i Northwest Territories i Canada. Det gjer Hjalmar Lake også. Mannen bak namna var ein gong guten frå Skyttarplassen på Dale!