Sjøfartsinspektøren sjekkar "Sleipner"-teori

Sjøfartsinspektøren vil etterprøva teorien om at materialsvikt kan ha ført "Sleipner" ut av kurs.