En ren provokasjon

Det er i det siste blitt avdekket at det i år er gjennomført nye utslipp av det radioaktive stoffet technetium fra Sellafield-anlegget i England.