Friske blåskjell i Hordaland

Statens næringsmiddeltilsyn fraråder å spise blåskjell fra flere steder langs norskekysten, men i Hordaland kan du trygt slurpe i deg friske blåskjell.