Skal Bygde-Noreg avviklast?

Det som kjem her, er vel upopulære og nesten farlege ord frå ein gammal manns munn. Mange vil vel slå ned på dette og kanskje fordømma innhaldet, men eg skriv det likevel, for det kjem frå hjarta.