Roper varsku mot doble celler

Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund (NFF) ber nå Helsetilsynet gripe inn for å hindre dagens praksis med to innsatte på én celle på kun seks kvadratmeter.