Teateret og guden Mammon

I høst har BT svingt riset over Den Nationale Scene. Lave publikumstall - dårlig økonomi.Selvsagt er også DNS en bedrift med et stramt budsjett, og et budsjett bør holdes.