Videregående skoler og penger

Bergens Tidende har rett i at forslaget om å slå sammen tolv videregående skoler til seks ikke er basert på skolefaglig filosofi, men på økonomisk nød (leder 24.10.). Avisen har likevel litt mindre enn full oversikt over hva som rører seg i mitt hode i denne saken.