Det handler om viktig kompetanse

Bergen Næringsråds styreformann, Olav Munch, hadde i sommer et debattinnlegg i BT der han fremhevet at på grunn av høy kronekurs og kostnadsøkninger, hadde eksportnæringene behov for å bli tatt sterkere hensyn til når Stortinget i høst skal vedta et nytt nasjonal- og statsbudsjett.