Seim må punge ut

Puddefjorden i Bergen er dokumentert sterkt forurenset av miljøgifter og Fylkesmannens miljøvernavdeling er nå i ferd med å sluttføre en tiltaksplan for opprydding i marine sediment i havnebassengene i Bergen, inkludert Puddefjorden.