Konsesjonskraft - ein varig ressurs?

Konsesjonskraftordninga er snart 100 år. Den vart innført som ein kompensasjon til utbyggingskommunane for skader og ulemper storsamfunnet påførte dei ved kraftutbygginga.