Krohnegården best som friluftsområde

Eva Grimstad og Roald Bruun-Hanssen skriver i BT 5. april at Idrettsmeldingen viser at Bergen har et dokumentert behov for 70 fotballbaner for å dekke fotballens behov. Fotballens behov er omtrent som behov for pizza, en pizzeria på hvert hjørne og en fotballbane på hver grønn flekk.