Dødsalgar i ballastvatn

Virus og ukjende organismar i ballastvatn kan gje like alvorleg sjukdom i oppdrettsnæringa som munn- og klauvsjuka for landbruket. Mongstad-anlegget gjer Vestlandet til risikoområde nummer ein.