Kulturby eller bilby?

Bergen roser seg av å være landets fremste kulturby, sågar en europeisk kulturby. Man har jo Festspillene og buekorpsene, Beffen og Georg Johannesen, samt støyende amatørrock på Torvalmenningen sommeren igjennom. Men hva man ellers har av kultur i denne byen, innskrenker seg grovt sett til den arkitektur som ennå ikke er rasert, til tross for iherdig innsats helt siden 1920-tallet, skriver forfatteren Kaj Skagen.