Stormande protest mot vindkraft

Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane kjem i morgon truleg til å reise motsegn mot planane om vindkraftverk på Stadlandet. Motsegn er den sterkaste måten fylket kan protestere på planane.