Fann 50.000 i plastpose

Vegarbeidarane skulle sjekke ei gammal løe på Grov i Flora, før ho vart riven for å gje plass for nyevegen mellom dei to Sunnfjord-byane. Stor var overraskinga då dei fann ein plastpose full av pengar.