Ba om aksjon i vår

Stopp tilsettingen av nye lærere, ba tillitsvalgte for skolelederne tidlig i vår. Men ingenting skjedde før sparekravet kom fra bystyret 26. juni.