Kjønnsbestemt terror i Pakistan

Det store tidsskiljet, før og etter 11. september, er vorte eit munnhelle for korleis hendingar og prioritering av saker plasserer seg på den nye internasjonale dagsorden; kampen mot internasjonal terror.