Flukten fra Norge

Det går et spøkelse over landet. Industribedrifter legges ned eller flagges ut i høyt tempo. Avindustrialiseringen kan i verste fall føre til avfolkning av gamle industristeder på Vestlandet og i Nord-Norge. Merkelig nok er det ingen sentrale myndigheter som reagerer, annet enn ved å fordele skylden på alle andre enn seg selv.