EU-propaganda fra Sigurd Grytten

I en kronikk i BT 5. september kom atter Ja-bevegelsens og Aps EU-ansvarlige Sigurd Grytten med en rekke påstander hvor han prøver å fremstille EU som demokratisk, og at Norge vil tjene på medlemskap.