Jeg har et hus...

Jeg har et hus. Det er ikke stort, ikke flott, men vi bor godt. Det er ingen trapper slik at vi kan bo her også når vi blir skrøpelige.