Se - en ekte realfagelev!

Elisabeth Slevolden er den eneste som tar både matematikk, fysikk og kjemi i 3. klasse på Voss gymnas. Tendensen er den samme ved andre gymnas.