- BUL Bergen er skinnhellig

Bondeungdomslagene i Bergen er mer skinnhellige enn etisk høyverdige, mener leder for BUL i Oslo, Vidar Lund.