Kolbjørnsen og eksorsismen

Eg tillit meg å koma med nokre tankar rundt filmkritikar Astrid Kolbjørnsens omtale av til dømes The Exorcist, som nylig hadde nypremiere.