Miljøoffensiv mot Halsnøy-tunnelen

Norges Miljøvernforbund appellerer til Stortingets samferdselskomiti og samferdselsministeren for å stoppa planane om Halsnøysambandet i Kvinnherad.